ماده 10

دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصاً یا از طریق وکیل قانونی خود و به صورت رسمی به آموزش دانشگاه تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط برای یکبار و تا حداکثر دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. در غیر این صورت، پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می­شود.

تبصره 1. درخواست‌ انصراف از تحصیل پس از سپری­شدن مدت دو ماه از تاریخ درخواست، در شورای آموزشی دانشکده بررسی و تصویب می‌شود و تاریخ مصوبه به عنوان تاریخ قطعی انصراف در سیستم آموزشی ثبت و حکم انصراف از تحصیل دانشجو صادر می‌شود. متقاضی انصراف از تحصیل، تا قبل از تصویب حکم انصراف در شورای دانشکده، دانشجو تلقی شده و موظف به رعایت قوانین و مقررات دانشگاه است.

تبصره 2. در مواردی که دانشجو به دلایل شخصی نیاز فوری به گواهی انصراف از تحصیل داشته باشد، تصویب انصراف از تحصیل در شورای دانشکده قبل از سپری­شدن مدت دو ماه از تاریخ درخواست، با اخذ تعهد از دانشجو مجاز است.

تبصره 3. تصمیم­ گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل در محدوده سنوات مجاز تحصیلی و به شرط امکان اتمام واحدهای باقیمانده در سنوات مجاز تحصیلی باقیمانده، صرفاً بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

تبصره 4. عدم انتخاب واحد در هر نیمسال توسط دانشجو به عنوان انصراف از تحصیل بوده و در صورت عدم پی­گیری دانشجو و عدم تعیین تکیلف وضعیت آموزشی دانشجو در آن نیمسال تحصیلی، در پایان همان نیمسال تحصیلی در وضعیت دانشجو به عنوان انصراف از تحصیل اعمال می­شود.

تبصره 5. تاریخ قطعی انصراف از تحصیل در نیمسال اول، 30 بهمن­ ماه و در نیمسال دوم 31 شهریورماه است.

تاریخ به روز رسانی:
1402/07/04
تعداد بازدید:
171
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.