ماده 7

شرکت دانشجو در تمام جلسات کلاس درس الزامی است.

تبصره 1. اگر دانشجو در درسی بیش از 16/3 جلسات کلاس و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال همان درس، غیبت کند، نمره آن درس صفر ثبت می­شود. در صورتی که به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، غیبت دانشجو موجه تشخیص داده شود، آن درس صفر و نمره آن، از مجموع درس­های آن نیمسال حذف می­شود.

تبصره 2. حذف پزشکی یک یا چند درس با شرایط زیر و با تصویب شورای آموزشی دانشکده امکان­پذیر است:

-     دانشجویانی که به دلایل پزشکی در بیمارستان بستری شده و مراتب را پیش از برگزاری امتحان یا حداکثر در حین آن، به آموزش دانشکده اطلاع دهند.

-     دانشجویانی که بدلیل بیماری نابهنگام قادر به شرکت در جلسه امتحان نبوده و قبل از شروع امتحان با مراجعه حضوری به آموزش دانشکده، بیماری آنها به تأیید پزشک دانشکده برسد.

-     درصورتی که حال دانشجو در جلسه امتحان نامساعد شده و بیماری مانع ادامه امتحان وی شود و این موضوع به تأیید پزشک دانشکده برسد.

تبصره 3. لازم است شورای آموزشی دانشکده در بررسی موارد حذف پزشکی به نکات زیر توجه نمایند:

-     مدارک درمانی (اعم از خلاصه پرونده بستری، جواب آزمایشات، عکس‌برداری‌های انجام شده، گواهی پزشک معالج و نسخه‌های دارویی) باید حداکثر 48 ساعت پس از ترخیص از بیمارستان یا تاریخ صدور گواهی، توسط دانشجو جهت بررسی و اظهار نظر به پزشک معتمد دانشگاه ارائه و در صورت تأیید در جلسه طرح و بررسی گردد.

-     در صورت عدم تأیید مدارک پزشکی توسط پزشک معتمد دانشکده، موضوع قابل طرح در شورای دانشکده نیست.

-     درصورتی که دانشجو تا پایان جلسه امتحان حاضر باشد، امکان بررسی حذف پزشکی آن درس پس از امتحان وجود ندارد.

تبصره 4. چنانچه دانشجو درسی را در زمان حذف و اضافه اخذ نماید، غیبت وی قبل از تاریخ حذف و اضافه در نظر گرفته خواهد شد، مگر آن­که درس مورد نظر در زمان حذف و اضافه ارائه شده باشد.

تبصره 5. نظارت بر رعایت نظم و انضباط آموزشی و مقررات دانشگاه توسط دانشجو در کلاس درس بر عهده مدرس درس می­باشد. مدرس درس موظف به ثبت حضور و غیاب دانشجویان در هر جلسه و گزارش آن مطابق ضوابط دانشگاه است و دانشگاه موظف است نسبت به ثبت الکترونیکی آمار برگزاری کلاس­ها و حضور و غیاب دانشجویان اقدام نماید.

تاریخ به روز رسانی:
1402/07/04
تعداد بازدید:
166
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.