ماده32

ماده 32 - زمان تصويب و اجراي آئين نامه

اين آئين نامه در يك مقدمه، 32 ماده و 25 تبصره در جلسه شماره 3-94 مورخ 1394/06/17 شوراي دانشگاه به تصويب رسيد و پس از تصويب هيأت امناء براي دانشجويان دوره كارشناسي ورودي سال تحصيلي 95-1394 و پس از آن لازم الاجرا است. در مورد دانشجويان ورودي سال تحصيلي 94-1393 آئين نامه مصوب سال 1391 اجرا خواهد شد.
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/08
تعداد بازدید:
1554
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.