ماده31

ماده 31 - مسئوليت حسن اجراي آئين نامه

مسئوليت حسن اجراي اين آئين نامه و هرگونه پاسخ گويي قانوني مترتب بر آن بر عهده دانشگاه است و نظارت بر اجرا و تفسير مفاد آن بر عهده معاون آموزشي دانشگاه است.
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/08
تعداد بازدید:
1409
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.