ماده29

ماده 29 - مدرك كارداني

در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته حداقل 70 درسي( شامل حداكثر 10 واحد دروس عمومي و مابقي از ساير دروس دوره) را با نمره قبولي گذرانده و ميانگين كل دروس گذرانده وي 12 يا بالاتر باشد، مي تواند مدرك دوره كارداني همان رشته را دريافت كند. در غير اين صورت، به دانشجوي مذكور و همچنين به دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل، فقط گواهي مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده شده داده خواهد شد.

تبصره 1: در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته بيش از واحدهاي مورد نياز دوره كارداني را با نمره قبولي گذرانده باشد، دانشگاه دروسي را ملاك ميانگين كل براي صدور مدرك كارداني قرار مي دهند كه ميانگين كل دانشجو با احتساب آن دروس، 12 يا بالاتر شود.

تبصره 2: صدور مدرك كارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره كارداني مصوب در آن رشته يا مجري بودن دانشگاه در آن رشته انجام مي شود.

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/08
تعداد بازدید:
1984
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.