ماده28

ماده 28 - دانش آموختگي

ملاك دانش آموختگي براي دوره هاي كارداني و كارشناسي پيوسته داشتن ميانگين كل حداقل 12 در پايان دوره است.

تبصره: چنانچه ميانگين كل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهاي درسي آن دوره كمتر از 12 باشد، با موافقت شوراي دانشكده، تنها يك نيمسال با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي به وي فرصت داده مي شود تا با اخذ مجدد حداكثر 20 واحد از واحدهاي درس هايي كه با نمره كمتر از 12 گذرانده است، ميانگين كل دروس اخذ شده خود را به حداقل 12 برساند و مدرك تحصيلي دوره را دريافت كند در غير اين صورت از تحصيل محروم مي شود.

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/08
تعداد بازدید:
2061
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.