ماده18

ماده 18 - نمره قبولي

حداقل نمره قبولي در هر درس 10 است.

تبصره: معدل نيمسال و معدل كل بر مبناي تعداد واحدهاي اخذ شده محاسبه مي شود. بر اين اساس نمره هاي ردي درس هاي دانشجو در محاسبه معدل نيمسال و معدل كل منظور خواهد شد.

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/08
تعداد بازدید:
1698
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.