ماده31

صدور مدرك كارداني

در صورتي كه تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته برابر يا بيشتر از واحدهاي مورد نياز دوره كارداني با معدل نمره 12 يا بالاتر باشد، دانشجو مي تواند با ارائه درخواست، مدرك كارداني در همان رشته بدون عنوان مهندسي و بدون ذكر گرايش دريافت كند. درغير اين صورت به دانشجوي مذكور فقط يك گواهي مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده شده با درج نمرات و معدل كل داده خواهد شد.

تبصره 1:

در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل دوره كارشناسي پيوسته بيش از واحدهاي مورد نياز براي دوره كارداني را گذرانده باشد، دانشگاه مي تواند دروسي را كه دانشجو با نمره 12 يا بالاتر گذرانده است، ملاك سنجش مدرك كارداني قرار دهد.

تبصره 2:

صدور مدرك كارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره كارداني مصوب در آن رشته يا مجري بودن دانشگاه انجام مي گيرد. 

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/23
تعداد بازدید:
1165
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.