ماده28

معادل سازي

در شرايط انتقال توام با تغيير رشته يا گرايش، دروسي كه دانشجو در رشته يا گرايش قبلي ( مبدأ ) گذرانده است، در گروه آموزشي جديد ( مقصد ) بررسي و معادل سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي با دروس رشته يا گرايش جديد اشتراك محتوايي (طبق برنامه درسي مصوب) داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس كمتر از 12 نباشد. در اين صورت فقط دروس پذيرفته شده و نمره آنها در معدل كل و سنوات دانشجو محاسبه شده و باقي دروس به صورت "پذيرفته نشده "در كارنامه ثبت خواهند شد.

تبصره 1:

شرط حداقل نمره 12 براي پذيرش دروس در تغيير رشته داخلي دانشگاه به تشخيص گروه آموزشي و شوراي دانشكده قابل تغيير است.

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/23
تعداد بازدید:
1009
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.