ماده23

عدم مراجعه

عدم ثبت نام دانشجو در هر نيمسال تحصيلي (بدون كسب اجازه از دانشگاه) انصراف از تحصيل محسوب مي شود. عدم مراجعه دانشجو به دانشگاه تا آخرين مهلت حذف اضطراري براساس تقويم آموزشي دانشگاه، مشمول اين ماده خواهد بود.

تبصره 1:

تصميم گيري در مورد بازگشت به تحصيل دانشجوي انصرافي، بر عهده كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه است.

تبصره 2:

مراجعه تا قبل از پايان مهلت حذف اضطراري منجر به مرخصي با احتساب يا بدون احتساب حسب مورد خواهد بود.

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/22
تعداد بازدید:
941
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.