ماده18

نمره قبولي 

حداقل نمره قبولي در هر درس10 است و معدل نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد.

تبصره 1:

دانشجويي كه دريك يا چند درس نمره قبولي كسب نكند، چنانچه در نيمسال هاي بعدي دروس فوق را با حداقل نمره 14 بگذراند نمره قبلي در معدل نيمسال و معدل كل بي اثر خواهد شد.

تبصره 2:

نمره 25/0 ناشي از تقلب در امتحان، شامل تبصره 1 ماده 18 نمي شود.

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/22
تعداد بازدید:
1735
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.