ماده10

دروس جبراني 

تعداد درس هاي جبراني تعيين شده در بدو ورود براي رشته هاي غير مرتبط در دوره هاي كارشناسي حداكثر 10 واحد مي باشد. نمره دروس جبراني در معدل نيمسال و معدل كل محاسبه مي شود.
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/19
تعداد بازدید:
957
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.