ماده6

برنامه هاي آموزشي و درسي 

دانشگاه موظف است برنامه هاي آموزشي و درسي مصوب شوراي برنامه ريزي آموزش عالي وزارت را براي دوره اي كه پذيرش دانشجو داشته است، اجرا نمايد.
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/19
تعداد بازدید:
908
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.