اهداف

 

اهداف دوره‌‌هاي‌ آموزش‌ عالي‌ آزاد

توسعه آموزش عالي شرط اصلي براي توسعه اجتماعي و اقتصادي و تحول اجتماعي در جامعه است و پرورش نيروي انساني كارآمد براي پژوهش ، نوآوري ، رشد و توسعه در بخش هاي مختلف اقتصادي از اهداف راه اندازي دوره هاي تخصصي وكاربردي مي باشد. از مهمترين اهداف آموزش عالي آزاد ميتوان موارد ذيل را نام برد:

·        كمك‌ به‌ ارتقاي‌ سطح‌ دانش‌ و فرهنگ‌ در جامعه‌

·        ايجاد زمينه‌ مناسب‌ براي‌ افزايش‌ دسترسي‌ به‌ آموزش‌ عالي‌

·        تعميم‌ و توسعه‌ آموزش‌ عالي‌ كاربردي‌ و تخصصي‌

·        گسترش و توسعه آموزش هاي عالي كاربردي و تخصصي در رشته هاي مورد نياز جامعه

·        ارايه آموزش هاي كاربردي و مداوم براي دانش آموختگان دانشگاه ها، مديران و كارشناسان ادارات و سازمان ها دولتي و غير دولتي

·        تحول در آموزش هاي سنتي و گرايش به سمت آموزش هاي نو با بكارگيري فناوري هاي نوين در آموزش

·        مشاركت در تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز كشور

·        توسعه قابليت هاي آموزشي دانشگاه و بهره‌گيري از توان و تخصص اساتيد دانشگاه

·        توسعه توانمندي‌هاي علمي و مهارتي دانشجويان و دانش‌آموختگان

·        به‌كارگيري طيف وسيع‌تري از نظريه‌هاي تدريس و يادگيري در فرآيندهاي آموزشي

تاریخ به روز رسانی:
1396/02/10
تعداد بازدید:
5478
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.