مراسم بزرگداشت استاد فقید آقای مهندس فریبرز وزیری
مراسم بزرگداشت استاد فقید آقای مهندس فریبرز وزیری

 
 
مراسم بزرگداشت استاد فقید آقای مهندس فریبرز وزیری روز شنبه 21 اسفندماه ساعت 19:30  برگزار می گردد
برای شرکت در مراسم از یکی از  دو سامانه زیر استفاده نمایید

آدرس مراسم در سامانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
https://meet.kntu.ac.ir/b/pyy-der-hgu
کد دسترسی: 386376

آدرس مراسم در نرم افزار zoom
https://concordia-ca.zoom.us/j/83944942172
شماره ورود ID: 839 4494  2172  
 
 
تاریخ:
1400/12/19
تعداد بازدید:
363
منبع: