معاونت پژوهشی

دکتر محسن سلطان پور

آدرس محل کار: تهران، خیابان ولیعصر، تقاطع میرداماد، شماره 1346، کد پستی 19697
تلفن محل کار:88786215
نمابر:88779476
پست الکترونیک: soltanpour(at-sign)kntu.ac.ir

 

تاریخ به روز رسانی:
1401/10/10
تعداد بازدید:
9782