فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 181 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 3
عنوان تاریخ
ملیکا اسماعیل پور( کارشناسی ارشد)-دکتر حسین محسنی-سه شنبه مورخ 1402/07/04- ساعت16 1402/07/01
محمدکاظم فرزانه(کارشناسی ارشد)-دکتر مجید میرزایی-سه شنبه 1402/07/04- ساعت 15 1402/07/01
پیمان غلامی(کارشناسی ارشد)- دکتر یاسر صمیمی - دوشنبه مورخ 1402/07/03- ساعت 8 1402/07/01
محدثه کرکبودی- دکتر منیره حسینی-چهارشنبه مورخ 1402/07/05- ساعت 11 1402/06/29
مریم نجفی- دکتر رضا رمضانیان- چهارشنبه مورخ 1402/06/29-ساعت8 1402/06/28
نیلوفر احمدی-دکتر یاسر صمیمی- سه شنبه مورخ 1402/06/28 - ساعت 15 1402/06/27
مهدی یادگاری- دکتر شهریار محمدی- چهارشنبه مورخ 1402/206/29 - ساعت 18 1402/06/27
محمد تقدیری فر-دکتر دنیا رحمانی- سه شنبه مورخ 1402/06/28 - ساعت 9 1402/06/27
دانیال امیری-دکتر رضا رمضانیان-چهارشنبه مورخ 1402/06/29 - ساعت 9 1402/06/27
بهاره حقی- دکتر حجت اله حمیدی- چهارشنبه مورخ 1402/06/29 - ساعت 14 1402/06/27
میلاد کرباسیان - دکتر حجت اله حمیدی- یکشنبه مورخ 1402/06/26- ساعت 14 1402/06/26
محمد خزائی- دکتر سعید میرزامحمدی-سه شنبه مورخ 1402/06/28 - ساعت 16 1402/06/26
فاطمه غیور- دکتر دنیا رحمانی-چهارشنبه مورخ 1402/206/29 - ساعت 10 1402/06/26
سعید فلاح- دکتر فیروزه قنات آبادی-چهارشنبه مورخ 1402/06/29 - ساعت 8 1402/06/26
زهرا تقویان آسیابی- دکتر شهریار محمدی- دوشنبه مورخ 1402/06/27- ساعت 14 1402/06/26
احسان عامری-دکتر مجید میرزایی-دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری-دوشنبه مورخ 1402/06/27 - ساعت 14 1402/06/26
آرمین کیا -دکتر یاسر صمیمی - دوشنبه مورخ 1402/06/27 - ساعت 8 1402/06/26
مهدی باباگلی-دکتر شهریار محمدی- یکشنبه مورخ 1402/06/26-ساعت 17:30 1402/06/22
زهرا پویا- دکتر رضا رمضانیان- سه شنبه مورخ 1402/06/28 - ساعت 8 1402/06/22
محمد نیک منش-دکتر عبداله آقائی-چهارشنبه مورخ 1402/06/22 - ساعت 13:30 1402/06/21
متین شاملو- دکترمحمدجعفر تارخ-دوشنبه مورخ 1402/06/27 - ساعت9 1402/06/21
صبا رومی-دکتر حامد سلمان زاده- دوشنبه مورخ 1402/06/27 - ساعت 16 1402/06/21
سمانه عباسیان-دکتر حامد سلمان زاده-روز دوشنبه مورخ 1402/06/27 - ساعت 15:00 1402/06/21
رضا بهرامی-دکتر دنیا رحمانی- دوشنبه مورخ 1402/06/27-ساعت 15 1402/06/21
ثناسادات مدنی-دکتر حجت اله حمیدی- چهارشنبه مورخ 1402/06/29-ساعت 13 1402/06/21
نیلوفر فرهنگ دوست-دکتر سعیده غلامی- دوشنبه مورخ 1402/06/27 -ساعت 11 1402/06/20
علی اصغر زارعین-دکتر شهریار محمدی-دوشنبه1402/06/27- ساعت11 1402/06/20
شیوا دهقانی- دکترمحمدجعفر تارخ-دوشنبه مورخ 1402/06/27 - ساعت 13:00 1402/06/20
زهره سهرابی- دکتر ناصر صفائی-روز دوشنبه مورخ 1402/06/27 - ساعت 07:30 1402/06/20
حسین خواجه- دکتر یاسر صمیمی- یکشنبه مورخ 1402/06/26- ساعت 12:30 1402/06/20
اسما خورشیدی فر-دکتر محمد جعفر تارخ- دوشنبه مورخ 1402/06/27 - ساعت 12 1402/06/20
نرگس زبردست-دکتر محمدجعفر تارخ-روز دوشنبه 1402/06/27-ساعت 10 1402/06/19
محمد مهدی بخارایی-دکتر سیدبابک ابراهیمی-دوشنبه 20 شهریور1402-ساعت11 1402/06/19
زهرا سرلک-دکتر محمدهادی زاهدی-سه شنبه مورخ 1402/06/201 ساعت 11 1402/06/19
سیدعلی مصطفوی کاشانی-دکتر محمدهادی زاهدی-21شهریور1402-ساعت 10 1402/06/18
راضیه خدادادی-دکتر فرید خوش الحان-سه شنبه مورخ 1402/06/21 - ساعت 08:00 1402/06/18
حورا مومنی- دکتر امیرعباس نجفی-شنبه 18شهریور 1402-ساعت10:30 1402/06/18
حسین رحیمی-دکتر امیرعباس نجفی-شنبه مورخ 1402/06/18 - ساعت 11:30 1402/06/18
تینا اخلاقی مسکین-دکتر منیره حسینی-چهارشنبه مورخ 1402/06/22 ساعت 11:30 1402/06/18
ابراهیم زمانی- دکتر منیره حسینی- چهارشنبه مورخ 22 شهریور 1402 ساعت 12:30 1402/06/18
مهسا گلی نسب- دکتر فرید خوش الحان - 27 شهریور 1402- ساعت 9 1402/06/11
مینا محمدی-دکتر دنیا رحمانی-5 شهریور1402- ساعت 12 1402/06/04
امیرعلی فطورچی- دکتر شهریار محمدی-دوشنبه 6 شهریور 1402 ساعت 11 1402/06/01
نرگس شادمهری-دکتر احمد اصل حداد- شنبه مورخ 1402/04/31 ساعت 13:30 1402/04/27
سعید نصرتی-دکتر سپیده نصیری-سه شنبه مورخ 1402/4/27 ساعت 16:30 1402/04/27
سارا نوروزی-دکتر رسول شفائی-22 اسفند 1401-ساعت9 1401/12/21
پرنیان جاوید-دکتر عبداله آقائی-30بهمن 1401-ساعت 15 1401/11/26
مژده باقری-دکتر رضا رمضانیان-30 بهمن 1401-08:30 1401/11/25
مریم مشتاقی-دکتر شهریار محمدی-30بهمن1401-ساعت12 1401/11/25
زینب جهانی-دکتر سعیده غلامی- 30بهمن 1401-ساعت 10:30 1401/11/25
<<   <  1 2 3 4  >   >>