فارغ التحصيلان دكتري

 

نام و نام خانوادگی: نورالدین دبیری

استاد راهنما:آقای دکتر محمدجعفر تارخ

سال فارغ التحصیلی:91/6/29

چکیده رساله دکتری

 

 

نام و نام خانوادگی: جواد سرور

استاد راهنما:آقای دکتر محمدجعفر تارخ

سال فارغ التحصیلی:91/4/12

چکیده رساله دکتری


 

 

نام و نام خانوادگی: یاسر صمیمی

استاد راهنما:آقای دکتر عبداله آقائی

سال فارغ التحصیلی:89/12/18

چکیده رساله دکتری

 

 

نام و نام خانوادگی: منا احمدی راد

استاد راهنما:آقای دکتر فرید خوش الحان

سال فارغ التحصیلی:92/11/30

چکیده رساله دکتری

 

 

نام و نام خانوادگی: شروین اسدزاده

استاد راهنما:آقای دکتر عبداله آقائی

سال فارغ التحصیلی:92/3/20

چکیده رساله دکتری

 

 

نام و نام خانوادگی: فرهاد اعتباری

استاد راهنما:آقای دکتر عبداله آقائی

سال فارغ التحصیلی:92/3/18

چکیده رساله دکتری

 

 

نام و نام خانوادگی: سیما غایب لو

استاد راهنما:آقای دکتر محمدجعفر تارخ

سال فارغ التحصیلی:93/12/13

چکیده رساله دکتری

 

 

نام و نام خانوادگی: محمدرضا نباتچیان

استاد راهنما:آقای دکتر حمید شهریاری

سال فارغ التحصیلی:92/11/2

چکیده رساله دکتری

 

 

نام و نام خانوادگی: رضا مروتدار

استاد راهنما:آقای دکتر عبداله آقائی

سال فارغ التحصیلی:92/6/31

چکیده رساله دکتری

 

نام و نام خانوادگی: ارد احمدی

استاد راهنما:آقای دکتر حمید شهریاری

سال فارغ التحصیلی:94/4/20

چکیده رساله دکتری

 

نام و نام خانوادگی: حسین کریمی

استاد راهنما:آقای دکتر مصطفی ستاک

سال فارغ التحصیلی:94/5/5

چکیده رساله دکتری 

نام و نام خانوادگی: امیرحسین شکوهی

استاد راهنما:آقای دکتر حمید شهریاری

سال فارغ التحصیلی:93/11/27

چکیده رساله دکتری

 


نام و نام خانوادگی: طاهر کلانتری

استاد راهنما:آقای دکتر فرید خوش الحان

سال فارغ التحصیلی:96/11/4

چکیده رساله دکتری

 

 

نام و نام خانوادگی: حسین عباسی مهر

استاد راهنما:آقای دکتر محمدجعفر تارخ

سال فارغ التحصیلی:95/12/22

چکیده رساله دکتری

 

 

نام و نام خانوادگی: امیر جلیلوندنژاد

استاد راهنما:آقای دکتر رسول شفائی

سال فارغ التحصیلی:95/9/16

چکیده رساله دکتری

 

 

نام و نام خانوادگی: علی چراغعلی خانی

استاد راهنما:آقای دکتر شهریار محمدی

سال فارغ التحصیلی:96/6/25

چکیده رساله دکتری

 

 

نام و نام خانوادگی: روجیار پیرمحمدیانی

استاد راهنما:آقای دکتر شهریار محمدی

سال فارغ التحصیلی:96/6/25

چکیده رساله دکتری

 

 

نام و نام خانوادگی: سعید علائی

استاد راهنما:آقای دکتر مصطفی ستاک

سال فارغ التحصیلی:96/6/26

چکیده رساله دکتری

 

 

 
 
 
 نام و نام خانوادگی: مجتبی حاجیان حیدری

استاد راهنما:آقای دکتر عبداله آقائی

سال فارغ التحصیلی:97/6/24

 
 
 
 
نام و نام خانوادگی: اشکان مزدگیر

استاد راهنما:آقای دکتر رسول شفائی

سال فارغ التحصیلی:97/6/25

 

 
 
 
 
 نام و نام خانوادگی: علی ندائی

استاد راهنما:آقای دکتر امیرعباس نجفی

سال فارغ التحصیلی:96/6/26

چکیده رساله دکتری

  

 

 

 

      نام و نام خانوادگی: حامد دانشوری

استاد راهنما:آقای دکتر رسول شفایی

سال فارغ التحصیلی:--

چکیده رساله دکتری

 


 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: علی اصغر یحیی تبار عربی

استاد راهنما:آقای دکتر امیرعباس نجفی

سال فارغ التحصیلی:97/10/26

 

چکیده رساله دکتری

 

 

 

 


 

تاریخ به روز رسانی:
1402/06/29
تعداد بازدید:
20
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.