ارزیابی عملکرد ماموریت‌های ارتفاع سنجی ماهواره‌ای برای بازیابی سطح آب در ایران-ریحانه نکوئی
ارزیابی عملکرد ماموریت‌های ارتفاع سنجی ماهواره‌ای برای بازیابی سطح آب در ایران
استاد راهنما: دکتر مجید رحیم زادگان
دانشجو: ریحانه نکوئی
چکیده:
ارتفاع سنجی ماهواره ای در حال حاضر یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای پایش سطح آب است. ارتفاع سنجی راداری ماهواره ای توانایی بسیار زیادی برای نظارت بر منابع آب‌های سطحی و پیش‌بینی تغییرات درون فصلی، فصلی و درون سالی آب‌های سطحی در حوضه‌های آبریز دارد. سطح آب تخمین زده شده را می‌توان در مناطق دورافتاده، غیرقابل دسترس یا غیر قابل اندازه‌گیری و در رودخانه‌ها برای ذخیره آب و برآورد دبی رودخانه مورد استفاده قرار داد. با این حال، دقت داده‌های سنجش از دور به عواملی مانند فاصله مسیر، سطح بدنه آبی و شرایط جغرافیایی و توپوگرافی در نزدیکی پهنه‌های آبی بستگی دارد. 
تاریخ:
1402/09/20
تعداد بازدید:
63
منبع: