بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار لرزه‌ای دیوار برشی نوین از دو ورق فولادی شیاردار-محمد اکرم فیضی
بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار لرزه‌ای دیوار برشی نوین از دو ورق فولادی شیاردار-محمد اکرم فیضی
دانشجو: محمد اکرم فیضی
استاد راهنما: دکتر سید بهرام بهشتی

چکیده:

دیوار برشی فولادی به دلیل رفتار لرزه ای بهتر در مقایسه با دیگر سیستمهای لرزه بر در مقابل نیروهای ناشی از زلزله و باد در ساخت سازه‌های جدید و مقاوم سازی سازه‌های موجود کاربرد فراوانی یافته است. سازه‌هایی که در ساخت آن‌ها از دیوار برشی فولادی متعارف استفاده می‌شود سختی اولیه بالا دارند که باعث می‌شود در جریان زلزله نیروی زیادی را جذب نمایند. بخاطر کاهش سختی و افزایش شکل‌پذیری چنین سیستم سازه‌ای، یک دیوار برشی فولادی شیاردار نوین با استفاده از تحلیل عددی و آزمایشگاهی پیشنهاد شده است. این دیوار برشی از اجزای مرزی (تیرها و ستون‌ها) و دو ورق فولادی شیاردار که به وسیله پیچ‌ها به هم متصل می‌شوند، ساخته شده است. رفتار لرزه‌ای و مدهای خرابی دیوار برشی پیشنهادی در مقایسه با دیوار برشی فولادی متعارف با استفاده از تحلیل چرخه‌ای بوسیله نرم‌افزارAbaqus و نیز تست‌های انجام شده روی دو نمونه آزمایشگاهی با مقیاس یک سوم مورد مطالعه قرار گرفته است. به علاوه سیستم پیشنهادی در یک سازه سه طبقه و سه دهنه قرار داده شده است؛ با استفاده از تحلیل تاریچه زمانی غیرخطی پاسخ‌های سازه تحت رکوردهای زلزله‌های دور و نزدیک در مقایسه با سازه سه طبقه ساخته شده از دیوار برشی فولادی متعارف بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که خرابی دیوار برشی پیشنهادی نسبت به دیوار برشی فولادی متعارف به مراتب کم‌تر است. بر علاوه برش پایه سازه سه طبقه در صورت استفاده از دیوار برشی شیاردار تحت زلزله‌های دور و نزدیک به ترتیب به اندازه 49 % و 37 % کاهش یافت.
جهت دانلود کلیک کنید. 
 
تاریخ:
1402/09/20
تعداد بازدید:
234
منبع: