راهنمای ایجاد و استفاده پست الکترونیک
-

اساتید و کارمندان

    ایجاد پست الکترونیک (برای اساتید و همکاران)

اساتید و کارمندان محترم متقاضی ایجاد اکانت ایمیل لازم است که فایل اکسل رو به رو را تکمیل نموده و سپس فایل تکمیل شده را از طریق سامانه فراگستر و با تایید معاونت پژوهشی دانشکده به این مرکز ارسال فرمایند. لازم به ذکر است که در صورت ارسال فایل در قالبی غیر از قالب فایل اکسل، امکان ایجاد اکانت وجود نخواهد داشت.

 

دانلود فرم ثبت نام ایمیل اساتید و کارمندان

    استفاده از پست الکترونیک (برای اساتید و همکاران)

 آدرس و دامنه برای استفاده از پست الکترونیک دانشگاه

http://sahand.kntu.ac.ir
پست الکترونیک اساتید

http://alborz.kntu.ac.ir
پست الکترونیک کارکنان

تاریخ:
1401/09/05
تعداد بازدید:
406
منبع: