معاونان

 معاون آموزشي دانشكده

  تلفن: 84062242

  دورنگار: 88462066

  پست الكترونيكي: mtavakoli@eetd.kntu.ac.ir
 

 
 معاون پژوهشي دانشكده


  تلفن: 84062245

  دورنگار: 88462066

  پست الكترونيكي: golkar@eetd.kntu.ac.ir
 
 
 
 معاون اداري و مالي دانشكده
   دكتر حسام زندي

  تلفن: 84062250

  دورنگار: 88462066

  پست الكترونيكي: zandi@kntu.ac.ir
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/04
تعداد بازدید:
19094
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.