اعضاي هيات علمي

  اعضای محترم گروه سیستم های انرژیدکتر سیدعلی بهبهانی نیا

مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: سیستمهای انرژی
پست الکترونیک : alibehbahaninia(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/alibehbahaninia/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AliBehbahaninia
تلفن داخلی : 227دکتر امید پورعلی

مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: سیستم های انرژی
پست الکترونیک : pourali(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/pourali/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/OmidPourali
تلفن داخلی : 285 

 

 

دکتر فرشاد ترابی

مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: سیستمهای انرژی
پست الکترونیک : ftorabi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ftorabi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/FarschadTorabi
تلفن داخلی : 245

 

 

 

دکتر مونا زمانی پدرام

مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: سیستم های انرژی
پست الکترونیک : m.zpedram(at)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MonaZamanipedram
تلفن داخلی : 259

 

 

 

دکتر حسین صیادی

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: سیستمهای انرژی
پست الکترونیک : sayyaadi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://sahand.kntu.ac.ir/~sayyaadi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HosseinSayyadi
تلفن داخلی : 212

 

 

 

دکتر مجید عمیدپور

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: سیستمهای انرژی
پست الکترونیک : amidpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/amidpour/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MajiedAmidpour
تلفن داخلی : 222

 

 

 

دکتر شیما نجفی نوبر

مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: سیستم های انرژی
پست الکترونیک : sh.najafi(at)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/ShimaNagafinobar
تلفن داخلی : 317

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/07
تعداد بازدید:
4999
دانشكده مهندسي مكانيك
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.