اعضاي هيات علمي

  اعضای محترم گروه ساخت و تولیددکتر عبدالحسین جلالی

مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: ساخت و تولید
پست الکترونیک : Jalali(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/jalali/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AbdolhossienJalaliAghchai
تلفن داخلی : 229دکتر جمال زمانی اشنی

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: ساخت و تولید
پست الکترونیک : Zamani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/zamani/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/JamalZamani
تلفن داخلی : 236 

 

 

دکتر مجید قریشی

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: ساخت و تولید
پست الکترونیک : ghoreishi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghoreishi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MajidGhoreishi
تلفن داخلی : 210

 

 

 

دکتر مهرداد کازرونی

مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: ساخت و تولید
پست الکترونیک : kazerooni(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/kazerooni/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MehrdadKazerooni
تلفن داخلی : 242

 

 

 

دکتر سهیل نخودچی

مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: ساخت و تولید
پست الکترونیک : SNakhodchi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/snakhodchi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SoheilNakhodchi
تلفن داخلی : 282

 

 

 

دکتر مهرداد وحدتی

مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: ساخت و تولید
پست الکترونیک : vahdati(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/vahdati/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MehrdadVahdati
تلفن داخلی : 232

 

 

 

دکتر فرهنگ هنرور

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: ساخت و تولید
پست الکترونیک : honarvar(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/honarvar/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/FarhangHonarvar
تلفن داخلی : 247

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/12/04
تعداد بازدید:
2036
دانشكده مهندسي مكانيك
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.