مراکز پژوهشی

دانشکده: شیمی

سرپرست: دکتر سیف ا.. جلیلی

تلفن:22853649-021

پست الکترونیک: sjalili@kntu.ac.ir

معرفی:

لینک مرکز پژوهشی

دانشکده: ریاضی

سرپرست: دکتر محمدرضا پیغامی

پست الکترونیک: peyghami@kntu.ac.ir

معرفی:

لینک مرکز پژوهشی

دانشکده: مهندسی مکانیک

سرپرست: دکتر رضا کاظمی

پست الکترونیک: kazemi@kntu.ac.ir

تلفن: 84063213-021

معرفی:

لینک مرکز پژوهشی

دانشکده: مهندسی عمران

سرپرست: دکتر منصور فخری

پست الکترونیک: fakhri@kntu.ac.ir

معرفی:

لینک مرکز پژوهشی

تاریخ به روز رسانی:
1399/04/25
تعداد بازدید:
6081
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.