اعضاي هيات علمي

  اعضای محترم گروه تبدیل انرژیدکتر صادق صدیقی

رتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : sadegh.seddighi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sadegh.seddighi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SadeghSeddighi
تلفن داخلی : 253دکتر سیروس آقانجفی

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : aghanajafi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/aghanajafi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/CyrusAghanajafi
تلفن داخلی : 220

 

 

 

دکتر علی اشرفی زاده

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : ashrafizadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ashrafizadeh/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AliAshrafizadeh
تلفن داخلی : 219

 

 

 

دکتر مجید بازارگان

مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : bazargan(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/bazargan
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MajidBazargan
تلفن داخلی : 239

 

 

 

دکتر محمدرضا شاه نظری

مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : shahnazari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/shahnazari/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadRezaShahnazari
تلفن داخلی : 225

 

 

 

دکتر مهرزاد شمس

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : shams(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/shams
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MehrzadShams
تلفن داخلی : 214

 

 

 

دکتر مسعود ضیاء بشرحق

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : mzia(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mzia/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MasoudZiabasharhagh
تلفن داخلی : 242

 

 

 

دکتر مجید قاسمی

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : ghasemi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghasemi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MajidGhasemi
تلفن داخلی : 244

 

 

 

دکتر افسانه مجری

مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : mojra(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mojra/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AfsanehMojra
تلفن داخلی : 274

 

 

 

دکتر آزاده شهیدیان

مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : shahidian(at)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : wp.kntu.ac.ir/shahidian
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AzadehShahidian
تلفن داخلی : 287

 

 

 

دکتر مجید سلطانی

مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : msoltani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/soltani/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MajidSoltani
تلفن داخلی : 461

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/09/15
تعداد بازدید:
6523
دانشكده مهندسي مكانيك
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.