وضعيت تاييد الكترونيكي مدارك بارگذاري شده و پيغام هاي مربوط به نقص مدارك خود را در كدام قسمت مي توانم مشاهده نمايم؟
 
از طريق پردازش 16370 مي توانيد وضعيت تاييد الكترونيكي مدارك و پيام هاي داده شده مربوط به نقص مدارك خود را مشاهده و پيگيري نماييد. 
تعداد بازدید:
9188
تاریخ:
1398/06/30

بازگشت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.