تكميل فرم صلاحيت عمومي براي چه كساني الزامي است و چگونه بايد انجام شود؟
پذيرفته شدگاني كه از طريق آزمون سازمان سنجش براي ادامه تحصيل به دانشگاه معرفي نمي شوند بايستي فرم هاي صلاحيت عمومي خود را تكميل كرده و واريز وجه را انجام دهند و طبق تاريخ هاي اعلام شده در آگهي ثبت نام به همراه كليه مدارك مندرج در آگهي به مديريت  تحصيلات تكميلي دانشگاه تحويل دهند.
تعداد بازدید:
7407
تاریخ:
1398/04/26

بازگشت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.