پذيرفته شده غير ايراني هستم. در قسمت شناسنامه و كارت ملي چه مدركي بارگذاري كنم؟
در صورتي كه شناسنامه و كارت ملي نداريد در هر دو قسمت تصوير پاسپورت ممهور به مهر سفارت و يا كارت اقامت خود را بارگذاري كنيد.
تعداد بازدید:
6368
تاریخ:
1398/04/23

بازگشت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.