آيا سربازان ترخيصي نيازي به درخواست معافيت تحصيلي و مراجعه به پليس10+ دارند؟
بله. معمولا روزهاي خاصي قبل از شروع ثبت نام الكترونيكي به صدور نامه ترخيص براي سربازان مشغول به انجام خدمت اختصاص مي يابد. پس از آن نامه معافيت تحصيلي براي مقطع جديد صادر خواهد شد و دانشجو موظف به پيگيري صدور معافيت تحصيلي خواهد بود.
تعداد بازدید:
5547
تاریخ:
1398/04/22

بازگشت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.