ميزان شهريه در ترم هاي مازاد بر سنوات مجاز بر چه اساسي تعيين مي شود؟
در مقطع كارشناسي ارشد در نيمسال ششم دانشجويان مشمول آموزش رايگان بايستي مجموع شهريه پايان نامه (در صورت اخذ واحد درسي شهريه واحد هاي درسي) و شهريه ثابت ترم، معادل با شهريه دانشجويان نوبت دوم همان ورودي را پرداخت نماييد. (دانشجويان نوبت دوم در صورت پرداخت شهريه پايان نامه در نيمسال هاي قبلي، در ترم ششم تنها شهريه ثابت را پرداخت خواهند نمود).
تعداد بازدید:
6166
تاریخ:
1398/04/22

بازگشت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.