گواهي اشتغال به تحصيل را چگونه و از كجا دريافت كنم؟
ابتدا درخواست صدور گواهي اشتغال به تحصيل در پيشخوان خدمت سامانه آموزشي گلستان ثبت و پس از تاييد مراجع، جهت دريافت به دانشكده مربوطه مراجعه شود.
تعداد بازدید:
5900
تاریخ:
1398/04/22

بازگشت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.