1398/10/11
درخواست خدمات رایانشی سریع
.

1-     لطفا فایل اکسل که حاوی فرم درخواست استفاده از خدمات سامانه پردازش موازی است را دانلود و تکمیل نمایید.

2-     فرم اکسل پرشده را به آدرس  moghimi@eetd.kntu.ac.ir  ارسال نمایید. ارسال ایمیل حتما توسط استاد راهنما صورت پذیرد. 

3-     یک روز بعد از ارسال فرم،  زمان اختصاص داده شده برای استاد راهنما و دانشجو از طریق ایمیل ارسال می گردد.

4-     اطلاعات لازم جهت اتصال و بهره برداری در روز مقرر، به دانشجو و استاد راهنما از طریق ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

5-     این سرویس به مدت 10روز در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.

 

تذکرات:

- فقط اعضای محترم هیات علمی می توانند درخواست استفاده از سرویس را ارسال نمایند.

- دانشجویان گرامی جهت دریافت خدمات،  از طریق استاد راهنما اقدام نمایید.