امور دانشجویی
کارشناس امور دانشجویی دانشکده : آقای امین آبنیکی
تلفن تماس: 84062221
ایمیلaminabniki@alborz.kntu.ac.ir
 کلیه اطلاعات مورد نیاز در بخش امور دانشجویی:وب سایت امور دانشجویی دانشگاه
فرم گزارش کار دانشجویی
شرح وظایف:
  • ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کلیه مقاطع تحصیلی و تشکیل پرونده امور دانشجویی
  • ثبت وامهای تحصیلی – مسکن – ضروری (بیماری – پایان نامه – عینک – کامپیوتر .....) – وام حج عمره – ودیعه مسکن و....
  • اخذ تعهدنامه محضری از دانشجویان متقاضی وام تحصیلی و شهریه با ضامن معتبر و ثبت مشخصات در سیستم صندوق رفاه دانشجویان
  •  ثبت نام دفترچه بیمه خدمات درمانی برای دانشجویان متقاضی در ابتدای سال تحصیلی
  • واگذاری برگه های کار دانشجویی به دانشجویان و تهیه لیست گزارش انجام کار دانشجویی و ارسال به سازمان مرکزی
  •  تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل و ارسال پرونده آنها به امور دانشجویی مرکزی
  •  ثبت بدهی دانشجویان ارشد که در زمان کارشناسی دارای بدهی بوده اند در سیستم صندوق رفاه دانشجویان
  • صدور دفترچه اقساط برای دانشجویان بهرمند از وامها
  • ارسال پرونده دانشجویان فارغ التحصیل – انتقالی – اخراجی به سازمان مرکزی
  • پاسخگویی روزانه به کلیه دانشجویانی که بهرمند از کلیه خدمات دانشجویی می باشند
قوانین و مقررات:

شرایط عمومی وام گیرندگان:

1. عدم استفاده از وام یا کمک یا بورس تحصیلی.

2. سپردن سند تعهد با ضامن معتبر (کارمند رسمی دولت یا بازنشسته دولتی )
شرایط آموزشی:
1. ثبت نام در حد اقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی (به عنوان دانشجوی تمام وقت)
2. مشروط نبودن دانشجو در دو نیمسال قبل
تاریخ به روز رسانی:
1399/10/21
تعداد بازدید:
11765