دانشجويان پس از گذراندن دروس مكانيك سيالات 1 و 2، آزمايشگاه مكانيك سيالات را به‌منظور آشنايي بيش‌تر با مفاهيم و قوانين سيالات به‌عنوان يك واحد عملي اخذ مي‌نمايند. تنوع دستگاه‌هاي موجود در اين آزمايشگاه اين امكان را براي دانشجويان فراهم مي‌كند كه ارتباط منطقي بين تئوري‌هاي مطرح شده و رفتار واقعي سيالات را آسان‌تر درك كنند. آزمايشگاه مكانيك سيالات دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مجهز به بيش از 12 دستگاه آموزشي به شرح زير است كه توانايي ارائه خدمات آموزشي به ساير دانشگاه‌ها و مراكز علمي را نيز دارد.
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.