دانشجو: رضا جهرمي استاد راهنما: دكتر علي كشاورز وليان
موضوع پايان نامه: بررسي پارامترهاي موثر بر خنك كاري اتاق مركز داده ها جهت بهبود عملكرد سيستم سرمايش آن

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:           

رضا جهرمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

بررسي پارامترهاي موثر بر خنك كاري اتاق مركز داده ها جهت بهبود عملكرد سيستم سرمايش آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر آزاده

شهيديان

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر كشاورز وليان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دكتر مصطفي

ورمزياري

دانشگاه شهيد رجايي

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

سالن سمعي بصري

سه شنبه 29 مهرماه 98

ساعت 12

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ:
1398/07/28
تعداد بازدید:
478
منبع:
دانشكده مهندسي مكانيك
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.