دانشجو: عليرضا ياوري اساتيد راهنما: دكتر شهيديان و دكتر قاسمي
موضوع پايان نامه: مدل سازي ترموديناميكي يك سيستم هيبريدي بر پايه توربين گاز خورشيدي، پيل سوختي اكسيد جامد و آب شيرين كن

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:           

عليرضا ياوري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

مدل سازي ترموديناميكي يك سيستم هيبريدي بر پايه توربين گاز خورشيدي، پيل سوختي اكسيد جامد و آب شيرين كن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر علي

كشاورز وليان

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر آزاده شهيديان

 

 

 

 

 

 

دكتر مجيد قاسمي

 

 

دكتر مصطفي

مافي

دانشگاه بين المللي قزوين

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

سالن سمعي بصري طبقه اول

يكشنبه 28 مهرماه 98

ساعت 16:15

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ:
1398/07/28
تعداد بازدید:
518
منبع:
دانشكده مهندسي مكانيك
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.