دانشجو: جواد محمدي استاد راهنما: دكتر سيد علي بهبهاني نيا
موضوع پايان نامه: امكانسنجي ساختمان انرژي صفر در شهر تهران

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:           

جواد محمدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

امكانسنجي ساختمان انرژي صفر در شهر تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر اميد

پورعلي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر سيدعلي بهبهاني

 

 

دكتر 

خوشخو

دانشگاه شهيد بهشتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

اتاق جلسات طبقه پنجم

سه شنبه 21 مهرماه 98

ساعت 10

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ:
1398/07/09
تعداد بازدید:
370
منبع:
دانشكده مهندسي مكانيك
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.