فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 28 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
dr-abrishami-moghaddam.jpg نام: حمید
نام خانوادگی : ابریشمی مقدم

مرتبه علمی: استاد
گروه آموزشی: هوش مصنوعی (مهمان)
پست الکترونیک: moghaddam(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/moghaddam
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت:
تلفن داخلی: 84062229
asna.JPG نام: محمد مهدی
نام خانوادگی : اثنی ‏عشری اصفهانی

مرتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: مهندسی نرم افزار
پست الکترونیک: esnaashari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/esnaashari
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadMehdiEsnaashari
زمینه های فعالیت: آزمون نرم افزار، یادگیری تقویتی، اتوماتای یادگیر، شبکه های موردی و حسگر بی سیم
تلفن داخلی: 403-84062450
Picture10.png نام: علی
نام خانوادگی : احمدی

مرتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: هوش مصنوعی
پست الکترونیک: ahmadi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/ahmadi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AliAhmadi
زمینه های فعالیت: Big data analytics, BCI models, Semantic data mining and information fusion, Image search engines, Virtual reality and artificial life, HPC solutions
تلفن داخلی: 84062307
pishgoo1.jpg نام: بشری
نام خانوادگی : پیشگو

مرتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: هوش مصنوعی
پست الکترونیک: pishgoo(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی:
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت: تشخیص ناهنجاری، یادگیری ماشین، یادگیری جریان داده، تحلیل کلان داده، پردازش های تکاملی
تلفن داخلی: 84062418
dr_tarokh2.jpg نام: محمدجعفر
نام خانوادگی : تارخ

مرتبه علمی: استاد
گروه آموزشی: مهندسی نرم افزار (مهمان)
پست الکترونیک: mjtarokh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: https://wp.kntu.ac.ir/mjtarokh
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadJafarTarokh
زمینه های فعالیت:
تلفن داخلی: 84063480
dr-teshnelab.jpg نام: محمد
نام خانوادگی : تشنه لب

مرتبه علمی: استاد
گروه آموزشی: هوش مصنوعی (مهمان)
پست الکترونیک: teshnehlab(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/teshnehlab
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت:
تلفن داخلی: 84062323
khanmirza.jpg نام: حامد
نام خانوادگی : خانمیرزا

مرتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: شبکه‌های کامپیوتری
پست الکترونیک: h.khanmirza(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/h.khanmirza
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HamedKhanmirza
زمینه های فعالیت: سیستم های توزیع شده، اینترنت اشیاء، شبکه های نرم‌افزارمحور
تلفن داخلی: 407-84062450
Picture5.png نام: سید حسین
نام خانوادگی : خواسته

مرتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: هوش مصنوعی
پست الکترونیک: khasteh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/khasteh
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SeyedHosseinKhasteh
زمینه های فعالیت: یادگیری ماشین، زنجیره بلوکی، یادگیری تقویتی، شبکه های اجتماعی، الگوریتم های تکاملی، هندسه محاسباتی، سیستم های چند عاملی
تلفن داخلی: 408-84062450
Picture1.png نام: چیترا
نام خانوادگی : دادخواه

مرتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: هوش مصنوعی
پست الکترونیک: dadkhah(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/dadkhah
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/ChitraDadkhah
زمینه های فعالیت: شبکه های اجتماعی، سیستم های توصیه گر، پردازش زبان طبیعی، رباتیک (شبیه سازی)
تلفن داخلی: 84062305
dr-darmani.jpg نام: محمدیوسف
نام خانوادگی : درمانی

مرتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: شبکه های کامپیوتری
پست الکترونیک: darmani(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: https://wp.kntu.ac.ir/darmani
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadYousefDarmani
زمینه های فعالیت: طراحی و پیاده سازی سنسورهای بیسیم ، صدا روی پروتکل اینترنت ،VOIP گم شدن بسته های اینترنتی و مدلسازی آنها
تلفن داخلی: 84062208
Dalirroyfard.jpg نام: رسول
نام خانوادگی : دلیر روی فرد

مرتبه علمی: مربی
گروه آموزشی: معماری سیستم های کامپیوتری
پست الکترونیک: dfard(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/dfard
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/RasoolDalirrooyFard
زمینه های فعالیت: معماری سیستم های کامپیوتری
تلفن داخلی: 84062309
37e.png نام: مسعود
نام خانوادگی : ده یادگاری

مرتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: معماری سیستم‌های کامپیوتری
پست الکترونیک: Dehyadegari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/dehyadegari
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MasoudDehyadegari
زمینه های فعالیت: معماری چندین هسته ای، سیستم های نهفته، طراحی سیستم های مجتمع پرتراکم، سیستم های چند هسته ای ناهمگن
تلفن داخلی: 406-84062450
Rezaei_Photo_344.jpg نام: فاطمه
نام خانوادگی : رضائی

مرتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: شبکه‌های کامپیوتری
پست الکترونیک: frezaei(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/frezaei
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/Fatemeh_Rezaei
زمینه های فعالیت: شبکه‌های داده، شبکه های بی سیم و موبایل، ذخیره سازی اطلاعات در شبکه، شبکه های پردازشی و هوشمند
تلفن داخلی: 404-84062450
Picture13.png نام: هدی
نام خانوادگی : رودکی لواسانی

مرتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: معماری سیستم‌های کامپیوتری
پست الکترونیک: hroodaki(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/hroodaki
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HodaRoodakiLavasani
زمینه های فعالیت: ویدیوهای 360 درجه، بازی های ابری، کدگذاری ویدیوهای چند نمایی، ارزیابی کیفیت ویدیو
تلفن داخلی: 405-84062450
zamanian.jpg نام: مهدی
نام خانوادگی : زمانیان

مرتبه علمی: مربی
گروه آموزشی: مهندسی نرم افزار
پست الکترونیک: mzamanian(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/zamanian
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MahdiZamanian
زمینه های فعالیت: مهندسی اینترنت، مهندسی نرم افزار، اینترنت اشیاء، مدلسازی سریهای زمانی
تلفن داخلی: 84062306
Farnaz Sheikhi-KNTU.JPG نام: فرناز
نام خانوادگی : شیخی

مرتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: مهندسی نرم افزار
پست الکترونیک: f.sheikhi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: https://wp.kntu.ac.ir/f.sheikhi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/FarnazSheikhi
زمینه های فعالیت: نرم افزار
تلفن داخلی: 84062414
Picture20.png نام: سعید
نام خانوادگی : صدیقیان کاشی

مرتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: مهندسی نرم افزار
پست الکترونیک: sedighian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/sedighian
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SaeedSedighianKashi
زمینه های فعالیت: رایانش ابری، رایانش مقیاس پذیر، معماری سرویس گرا، معماری مبتنی بر مدل
تلفن داخلی: 409-84062450
seifory.png نام: زینب
نام خانوادگی : صیفوری

مرتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: معماری سیستم های کامپیوتری
پست الکترونیک: seifoori@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی:
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت: محاسبات قابل باز‌پیکربندی، مدیریت توان مصرفی در تراشه‌های FPGA، یادگیری ماشین، امنیت تراشه‌های قابل‌بازپیکربندی در سیستم‌های ابری
تلفن داخلی: 310-84062450
Abdi.jpg نام: آتنا
نام خانوادگی : عبدی

مرتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: معماری سیستم های کامپیوتری
پست الکترونیک: a_abdi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/a.abdi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/athenaabdi
زمینه های فعالیت: سیستم‌های نهفته و بی‌درنگ، سیستم‌های تحمل‌پذیر اشکال، مدیریت دما و توان مصرفی در سیستم‌های چندپردازنده‌ای، بهینه‌سازی چندهدفی
تلفن داخلی: 84062414
096245.jpg نام: محمدهادی
نام خانوادگی : علائیان

مرتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: مهندسی نرم افزار
پست الکترونیک: m.alaeiyan(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/m.alaeiyan/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/mohammadhadialaeiyan/
زمینه های فعالیت: مهندسی نرم افزار، امنیت نرم افزار، آزمون نرم افزار، طراحی کامپایلرها و مهندسی معکوس
تلفن داخلی: 84062413
picture23.png نام: سعید
نام خانوادگی : فرضی

مرتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: مهندسی نرم افزار
پست الکترونیک: saeedfarzi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/saeedfarzi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SaeedFarzi
زمینه های فعالیت: پردازش زبان طبیعی، بازیابی هوشمند اطلاعات، محاسبات داده، کلان داده
تلفن داخلی: 401-84062450
44e.png نام: عبدالرسول
نام خانوادگی : قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: شبکه‌های کامپیوتری
پست الکترونیک: arghasemi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/arghasemi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AbdorasoulGhasemi
زمینه های فعالیت: طراحی پروتکل های بین لایه ای، شبکه های رادیو شناختی، شبکه های موردی و حسگر، شبکه های خودسازمانده
تلفن داخلی: 84062419
Moradian_photo.jpg نام: معصومه
نام خانوادگی : مرادیان

مرتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: شبکه های کامپیوتری
پست الکترونیک: mmoradian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی:
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت: تحلیل و بهینه سازی شبکه های انتقال داده، شبکه های بروزرسانی اطلاعات، شبکه های مبتنی بر مخابرات سبز، شبکه های بی سیم
تلفن داخلی: 84062419
48e.png نام: سید امیر
نام خانوادگی : موسوی نیا

مرتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: معماری سیستم‌های کامپیوتری
پست الکترونیک: moosavie(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/moosavie
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AmirMousavinia
زمینه های فعالیت: پردازش سیگنال بلادرنگ، پردازش تصویر و بینایی ماشین، پردازش موازی، پردازش نرم
تلفن داخلی: 84062472
Picture2.png نام: بابک
نام خانوادگی : ناصر شریف

مرتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: هوش مصنوعی
پست الکترونیک: bnasersharif(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/bnasersharif
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/BabakNasersharif
زمینه های فعالیت: بازشناسی مقاوم گفتار، یادگیری عمیق، بازشناسی آماری الگو، بهبود سیگنال گفتار، پردازش سیگنال گفتار
تلفن داخلی: 84062268
photo-2016.jpg نام: بهروز
نام خانوادگی : نصیحت کن

مرتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: هوش مصنوعی
پست الکترونیک: nasihatkon(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/nasihatkon
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/BehroozNasihatkon
زمینه های فعالیت: بینایی ماشین، یادگیری ماشین، هندسه چند نمایی، مدلهای گرافی احتمالی، پردازش سیگنالها و تصاویر پزشکی، شناسایی آماری الگو، سنجش فشرده، هندسه ریمانی، بهینه سازی، مدلسازی آماری، سسیتم های هوشمند کمک راننده در خودرو
تلفن داخلی: 402-84062450
nikoofard1.jpg نام: امیرحسین
نام خانوادگی : نیکوفرد

مرتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: هوش مصنوعی(مهمان)
پست الکترونیک: a.nikoofard(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://apac.ee.kntu.ac.ir/nikoofard
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت:
تلفن داخلی: 210-84062450
KaebehYaeghoobi.jpeg نام: کعبه
نام خانوادگی : یعقوبی

مرتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: شبکه های کامپیوتری
پست الکترونیک: yaeghoobi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی: https://wp.kntu.ac.ir/yaeghoobi/
رزومه علمی :
زمینه های فعالیت: Wireless Sensor Networks, Body Sensor Networks, e-Health, IoT, Cloud & Edge Computing, Network Security, Algorithm
تلفن داخلی: 84062418
<<   <  1  >   >>