انتخاب مقاله پژوهشی دکتر وحید خاکی زاده عضو هیات علمی دانشکده شیمی
مقاله پژوهشی دکتر وحید خاکی زاده عضو هیات علمی دانشکده شیمی به عنوان 100 مقاله برتر سال 2022
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ مقاله پژوهشی دکتر وحید خاکی زاده عضو هیات علمی دانشکده شیمی به عنوان 100 مقاله برتر سال 2022 (رتبه سی و سوم) در حوزه Material Science توسط انتشارات Nature  انتخاب گردیده است.

عنوان مقاله: The electro-oxidation of primary alcohols via a coral-shaped cobalt metal–organic framework modified graphite electrode in neutral media

انتخاب این مقاله را به ایشان و خانواده بزرگ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تبریک عرض می‌کنیم.
 
تاریخ:
1401/12/24
تعداد بازدید:
6715
منبع: