همایش ملی آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19، مرداد 1399
همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکر آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19
همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکر آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19، با مشارکت معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انجمن علمی یادگیری الکترونیکی و به میزبانی دانشگاه صنعتتی خواجه نصیرالدین طوسی از 21 تا 23 مردادماه 1399 برگزار خواهد شد.
 
 
 
تاریخ:
1399/04/18
تعداد بازدید:
9280
منبع: