مدیریت دانشکده
جهت ارتباط با مدیران دانشکده ابتدا با یکی از شماره‌های 77125070 یا 77125254 تماس حاصل کرده و سپس داخلی مورد نظر را بگیرید. 
رئیس دانشکده
دکتر کوروش نوروزی

مسئول دفتر
خانم مریم اسفندیاری
داخلی 200
معاون پژوهشی
دکتر مسعود فاطمی
داخلی 300
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتر علی ذاکری
داخلی 400
معاون اداری و مالی
مهندس میثم صدفی
داخلی 100
مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر حسن حقیقی
داخلی 308
مدیرگروه ریاضی محض
دکتر شعبان قلندرزاده
داخلی 407
مدیرگروه ریاضی کاربردی
دکتر فریده قریشی
داخلی 311
مدیرگروه آمار وعلوم کامپیوتر
دکتر احد ملک زاده
داخلی 302
تاریخ به روز رسانی:
1401/12/09
تعداد بازدید:
5982