فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 16 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
home p1.jpg نام : محمد قاسم
نام خانوادگی: مهجاني
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: شيمي
پست الکترونیک : mahjani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mahjani
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
momeni.jpg نام : بدري زمان
نام خانوادگی: مؤمني
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: شيمي
پست الکترونیک : momeni(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/momeni
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
seidi.jpg نام : شهرام
نام خانوادگی: صيدي
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: شيمي
پست الکترونیک : s.seidi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/seidi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
sepehri.jpg نام : زهرا
نام خانوادگی: سهراب پور
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: شیمی
پست الکترونیک : zsohrabpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/zsohrabpour
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
roohollahi.jpg نام : احمد
نام خانوادگی: روح اللهي
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: شيمي
پست الکترونیک : rouhollahi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/rouhollahi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
soroor.jpg نام : سرور
نام خانوادگی: رمضانپور
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: شیمی
پست الکترونیک : soror_ramezanpour(at-sign)yahoo.com
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ramezanpouri
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
rayat2.jpg نام : سعيد
نام خانوادگی: رعيتي
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: شيمي
پست الکترونیک : rayati(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/rayati
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
rostanmi.jpg نام : شهناز
نام خانوادگی: رستمي زاده
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: شيمي
پست الکترونیک : rostamizadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/rostamizadeh
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
darvish.jpg نام : فاطمه
نام خانوادگی: درويش
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: شيمي
پست الکترونیک : darvish(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/darvish
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
khakizadeh.jpg نام : وحید
نام خانوادگی: خاکی زاده
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: شیمی
پست الکترونیک : v.khakyzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/v.khakyzadeh
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
heshmat.jpg نام : فلورا
نام خانوادگی: حشمت پور
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: شيمي
پست الکترونیک : heshmatpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/heshmatpour
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
JAL.jpg نام : سيف اله
نام خانوادگی: جليلي
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: شيمي
پست الکترونیک : sjalili(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sjalili
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
jafarian.JPG نام : مجيد
نام خانوادگی: جعفريان
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: شيمي
پست الکترونیک : mjafarian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mjafarian
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
JAB5.jpg نام : علي
نام خانوادگی: جباري
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: شيمي
پست الکترونیک : jabbari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/jabbari
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
balala.jpg نام : سعید
نام خانوادگی: بلالایی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: شیمی
پست الکترونیک : balalaie(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://balalaie.ir
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
F-ahmadi.jpg نام : فرشته
نام خانوادگی: احمدی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: شیمی
پست الکترونیک : f.ahmadi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/f.ahmadi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
<<   <  1  >   >>