طرح های منتخب پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
طرح های منتخب پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مستند حاضر مشتمل بر تعداد 211 طرح پژوهشی و فناورانه دانشگاه، به تفکیک دانشکده های مختلف است که با همکاری صمیمی اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه جمع آوری شده است. از بین طرحهای ارسالی توسط اساتید گرامی، صرفا مواردی در این مستند آورده شده که در طی پنج سال گذشته به انجام رسیده و همچنین ماهیت تولید محصول یا دانش فنی، داشته اند.

در راستای تحقق برنامه های کلان کشور مبنی بر اقتصاد دانش بنیان، لازم است دانشگاه ها نیز با تولید محصولات فناورانه و دانش فنی بومی، به تولید ثروت بپردازند. این مهم در نهایت منجر به استقلال دانشگاه از منابع عمومی کشور و اتکاء آن به درآمدهای اختصاصی حاصل از فعالیت های تحقیقاتی، تولید دانش فنی و محصولات و خدمات فناورانه میشود. از این رو، در برنامة بلند مدت و طرح راهبردی تحول در حوزة پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تحقق اهداف و رسالت های دانشگاه در حوزة پژوهش و فناوری با ایفای نقش ممتاز در انجام پژوهش های تقاضا محور و تبدیل علم به ثروت، مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.

رسیدن به این هدف که در واقع حرکت در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است؛ از طریق مستندسازی و معرفی دستاوردهای پژوهش و فناوری پژوهشگران دانشگاه، به جامعه و صنعت میسر می شود. لذا معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، اقدام به جمع آوری و تدوین کتابچة توانمندی های دانشگاه، نموده است.

مستند حاضر مشتمل بر تعداد 211 طرح پژوهشی و فناورانة دانشگاه، به تفکیک دانشکدةهای مختلف است که با همکاری صمیمی اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه جمع آوری شده است. از بین طرحهای ارسالی توسط اساتید گرامی، صرفا مواردی در این مستند آورده شده که در طی پنج سال گذشته به انجام رسیده و همچنین ماهیت تولید محصول یا دانش فنی، داشته اند. شایسته است از همکاری همة این عزیزان سپاسگزاری شود.

همچنین در سال 1399 معاونت پژوهش و فناوری اقدام به ایجاد سامانه توانمندی های پژوهشی و آزمایشگاهی (ساتپا) دانشگاه به آدرس Satpa.kntu.ac.ir نموده است که طر حهای حاضر و همچنین سایر خدمات و سرویسهای پژوهش و فناوری دانشکدةها در آن ارائه شده است.

/Dorsapax/userfiles/Sub4/ketabpazhohesh.pdf

تاریخ:
1400/11/25
تعداد بازدید:
575
منبع:
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.