آیین نامه

مقدمه

دستورالعمل اجرایی استفاده از فرصت مطالعاتی پیرو ابلاغ شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت (مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 3201 مورخ 17/6/97)  به منظور گسترش و ساماندهی ارتباط میان اعضای هیئت علمی دانشگاه با بخش‌های مختلف جامعه و صنعت در همه حوزه‌های علمی و همچنین عملیاتی کردن یافته‌های اعضای هیئت علمی و آشنایی آنان با نیازها و معضلات صنعت و به منظور نیل به اهداف زیر، تهیه و تدوین گردیده است.

 

دوره فرصت مطالعاتی:

 دوره‌ی معینی است که طی آن عضو هیئت  علمی واجد شرایط دانشگاه در واحد عملیاتی صنعت حضور یافته و به پژوهش و مطالعه می‌پردازد. بر اساس بندهای 2 مواد 12 و 14 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت  علمی، گذراندن فرصت مطالعاتی در صنعت برای اعضای هیئت علمی که از ابتدای سال 1398 دوره پیمانی یا رسمی آزمایشی خود را آغاز  می­کنند، الزامی بوده و این اعضای می بایست برای تبدیل از پیمانی به رسمی آزمایشی یک بار و برای تبدیل از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی نیز یک بار دیگر، مطابق با دسته بندی ذیل در صنعت حضور داشته باشند.

 

انواع فرصت مطالعاتی

نوع 1: به صورت یک سال پاره‌وقت یا دو دوره 3 ماهه به صورت تمام وقت در تابستان (با لحاظ تبصره 4)

نوع 2: به صورت شش ماه تمام‌وقت در طول یک نیم‌سال تحصیلی

نوع 3: به صورت دو دوره دو ماهه تمام وقت در تعطیلات تابستان (مختص مدیران مشمول تبصره 2 و با لحاظ تبصره 4)

نوع 4: یک دوره شش ماه به صورت پاره وقت در طول یک نیم‌سال تحصیلی یا به صورت یک دوره 3 ماهه به صورت تمام وقت در تابستان (با لحاظ تبصره 4)

نوع 5: به صورت یک دوره دو ماهه و یا دو دوره یک ماهه تمام وقت در تابستان (مختص مدیران مشمول تبصره 2 و با لحاظ تبصره 4)

 

تبصره 1: فرصت مطالعاتی نوع 2 در شرایط خاص و فقط با تایید هیات رییسه دانشگاه امکان پذیر است. در این خصوص متقاضی می بایست در فرصت مناسب قبل از شروع فرصت مطالعاتی نسبت به ارسال درخواست خود اقدام نماید.

تبصره 2: اعضای هیئت علمی دارای پست‌های اجرایی در دانشگاه (شامل روسا و معاونین دانشکده ها و مدیران ستادی دانشگاه) پس از اخذ موافقت مدیر مافوق خود می‌توانند از فرصت مطالعاتی نوع 3 و 5 استفاده نمایند. اجرای این تبصره پس از اخذ موافقت وزارت عتف در این خصوص، قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 3: امکان استفاده متقاضی از انواع فرصت به صورت ترکیبی وجود دارد و معادل زمانی حضور متقاضی در فرصت مطالعاتی در صنعت ملاک تصمیم گیری می باشد.

تبصره 4: انجام فرصت مطالعاتی در تابستان، حقی برای متقاضی در خصوص بازخرید مرخصی ایجاد نمی کند و مطابق با قوانین جاری، مرخصی تابستان متقاضی قابل بازخرید نخواهد بود.

 

شرایط، ضوابط و الزامات متقاضی

·        تخصص و زمینه فعالیت عضو هیئت علمی متقاضی با نیازهای اعلام شده توسط صنعت مربوطه مرتبط باشد.

 

·        اگر متقاضی در دو سال متوالی منتهی به تاریخ درخواست پایه نگرفته باشد، دارای رکورد علمی محسوب شده و نمی تواند از این آئین نامه استفاده نماید. اعضای هیئت علمی که سابقه کار کمتر از دو سال دارند، در صورت ارزیابی مناسب از فعالیت‌های علمی ایشان در سال‌های استخدامی سپری شده، می‌توانند از فرصت مطالعاتی استفاده کنند.

 

·        حضور تمام وقت متقاضی در صنعت (5 روز کاری در هفته) یا پاره وقت (حداقل دو روز کاری در هفته) است. حداکثر دوره فرصت مطالعاتی در صنعت یک سال می‌باشدکه ابتدا حکم ماموریت برای 6 ماه صادر و در صورت ارزیابی مناسب عملکرد برای 6 ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

 

·        برای استفاده مجدد متقاضی بایستی از تاریخ اتمام فرصت مطالعاتی قبلی، حداقل 5 برابر دوره فرصت مطالعاتی قبلی، گذشته باشد. مدت مرخصی بدون حقوق نیز به این مدت اضافه می­شود.

 

·        در دوره­ تمام وقت، هیئت علمی مأمور به صنعت فعالیت آموزشی ندارد و تنها در راهنمایی و مشاوره دانشجویان می‌تواند فعالیت کند. در دوره پاره وقت، تعداد واحد موظف هیئت علمی مأمور به صنعت، به نصف تقلیل می‌یابد.

 

·        عضو هیئت علمی مأمور به صنعت در دوره فرصت مطالعاتی، مجاز به اشتغال در سازمان دیگر یا گذراندن فرصت مطالعاتی دیگری نیست

 

شیوه و مراحل اجرا

·        تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی به انضمام نامه موافقت واحد عملیاتی در صنعت و برنامه

علمی- تحقیقاتی مورد تأیید واحد عملیاتی صنعت (با لحاظ تبصره 5)

·        تعیین جانشین آموزشی و پژوهشی توسط متقاضی برای فرصت مطالعاتی تمام وقت (در صورت درخواست فرصت مطالعاتی تمام وقت)

 

·        بررسی و تایید درخواست و برنامه علمی- تحقیقاتی متقاضی در شورای گروه تخصصی و شورای دانشکده

 

·        بررسی درخواست و برنامه علمی- تحقیقاتی متقاضی در کمیته مربوطه در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و طرح در هیئت  رییسه دانشگاه

 

·        هماهنگی متقاضی با صنعت مربوطه برای انعقاد قرارداد پژوهشی و فناوری بین دانشگاه و صنعت، در صورت موافقت هیئت رئیسه دانشگاه با درخواست متقاضی (مطابق بند 4-5). برنامه مطالعاتی عضو هیئت علمی و همچنین نامه تایید برنامه مذکور توسط صنعت از پیوست‌های قرارداد بین دانشگاه و صنعت است. 

·        صدور حکم ماموریت و معرفی متقاضی به واحد عملیاتی صنعت 

 

·        حضور عضو هیئت علمی مأمور به صنعت در واحد عملیاتی صنعت (تمام وقت:5 روز کاری در هفته/ پاره وقت:حداقل دو روز کاری در هفته)

 

·        ارائه گزارش فرصت مطالعاتی عضو هیئت علمی مأمور به صنعت به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه که شامل موارد زیر است:

الف: ارائه گزارش پیشرفت برنامه فرصت مطالعاتی هر سه ماه یکبار (مطابق فرم پیوست).

                 ب: ارائه گزارش جامع به همراه دستاوردهای فرصت مطالعاتی در انتهای دوره (حداکثر یک ماه      پس از پایان مأموریت).

 

·        ارزیابی درخواست، برنامه علمی-تحقیقاتی، گزارشات سه ماهه و گزارش پایانی هیئت علمی مأمور به صنعت توسط کمیته‌ای متشکل از مدیر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه (دبیر کمیته)، مدیر امور توسعه پژوهش دانشگاه و معاون پژوهش و فناوری دانشکده مربوطه.

تبصره 5: برنامه مطالعاتی متقاضی بایستی کاملاً علمی، پژوهشی و فناورانه باشد و کمیته مربوطه در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه انطباق آن با نیازهای صنعت مربوطه و تخصص عضو هیئت علمی را تایید می‌کند. جزییات تکالیف متقاضی در قالب فرم درخواست و برنامه مطالعاتی متقاضی در صنعت، ارائه می‌شود.

 

 

  شرایط خاص جایگزین فرصت مطالعاتی

·        در شرایط خاص که عضو هیات علمی از تجربه کافی در صنعت یا جامعه برخوردار است، با ارائه مستندات و با تشخیص کمیته فرصت مطالعاتی دانشگاه، می‌تواند از شرایط جایگزین زیر استفاده کند:

·        ارائه گواهی خاتمه یک یا چند قرارداد ارتباط با صنعت معادل A در دوره زمانی موردنظر (با لحاظ تبصره 6 و7)

 

·        داشتن حداقل یک سال سابقه مرتبط در صنعت: برای تبدیل از پیمانی به رسمی آزمایشی، عضو هیئت علمی پس از اخذ مدرک دکترا و قبل از استخدام در دانشگاه، حداقل به میزان یک سال تمام وقت در صنعت مرتبط و مورد تأئید دانشگاه فعالیت داشته باشد و حق بیمه برای ایشان به صورت کامل پرداخت شده باشد. لازم به توضیح است که همکاری به صورت ساعتی و پروژه ای قابل قبول نمی باشد.

 

·        گذراندن امریه سربازی در صنعت : برای تبدیل از پیمانی به رسمی آزمایشی، عضو هیئت علمی پس از اخذ مدرک دکترا و قبل از استخدام در دانشگاه، حداقل به میزان یک سال تمام وقت در صنعت مرتبط و مورد تأئید دانشگاه به صورت امریه سربازی فعالیت داشته باشد.

 

·        ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ فناور با محصول داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن و ﺣﻀﻮر ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ درآن ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺪت ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﺮط اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ و منوط به تأئید دانشگاه:

الف : ﻣﻮﺿﻮع اﻳﺪه ﻣﺤﻮرى ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ وى ﺑﺎﺷﺪ.

ب : ﺳﻬﻢ ایشان ﺣﺪاﻗﻞ30 درﺻﺪ ﻛﻞ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

 

·        انجام خدمت در مرکز  فناوری اطلاعات دانشگاه: در صورت اعلام نیاز مرکز فناوری دانشگاه به خدمات متقاضی در قالب فرصت مطالعاتی به منظور براورده نمودن نیازهای مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه، پس از اخذ تایید هیات رییسه دانشگاه مبنی بر انجام یک خدمت با شرح خدمات مشخص، عضو هیئت علمی برای تبدیل از پیمانی به رسمی آزمایشی حداقل به میزان یک سال پاره وقت و برای تبدیل از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی حداقل به میزان شش ماه پاره وقت در مرکز  فناوری اطلاعات دانشگاه فعالیت داشته باشد. تائید خاتمه فرصت مطالعاتی منوط به حسن انجام خدمات محول شده به متقاضی خواهد بود.

تبصره 6: در صورت ارائه قرارداد صنعتی با مبلغ کمتر از A میلیون تومان در دوره زمانی موردنظر، مدت طرح فرصت مطالعاتی به تناسب تقلیل می‌یابد.

تبصره 7. مبلغ A معادل سقف مبلغ قراردادهای معاملات خرد دانشگاه است که مصوب هیأت امناء دانشگاه می باشد. در سال 1400 این مبلغ معادل 120 میلیون تومان است.

 

شرایط و تعهدات واحد عملیاتی صنعت

·        ارائه‌ نامه‌ای مبنی بر تقاضای صنعت جهت طی دوره فرصت مطالعاتی عضو هیئت  علمی با ذکر زمان شروع، مدت، نحوه حضور (تمام وقت/ نیمه وقت)، نحوه عقد قرارداد ارتباط با صنعت با دانشگاه (موضوع بند 5-5: پرداخت حق التحقیق ماهیانه به عضو هیئت  علمی یا واگذاری قرارداد تحقیقاتی به متقاضی فرصت مطالعاتی صنعتی) به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و همچنین تأیید برنامه علمی- تحقیقاتی متقاضی در صنعت.

·        در انتهای دوره‌ی فرصت مطالعاتی، واحد عملیاتی صنعت نامه‌ی مبنی بر تایید و خاتمه مأموریت تعریف شده برای عضو هیئت علمی مأمور به صنعت، به دانشگاه ارسال می‌کند.

 
 
مدارک مورد نیاز فرصت مطالعاتی
 
 
 
 
 
 
 

موارد تکمیلی این دستور العمل ازجمله اهداف و امتیازات  بصورت تفصیلی در فایل "دستورالعمل اجرایی استفاده از  فرصت مطالعاتی در صنعت (داخل کشور) اعضای هیئت علمی دانشگاه " در قسمت  فرصت های مطالعاتی موجود می باشد.

تاریخ به روز رسانی:
1400/12/23
تعداد بازدید:
1423
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.