شرح وظایف

شرح وظایف

 

·        تشکیل کمیته های همکاری علمی پژوهشی با سازمان های مختلف.

·        انجام امور مربوط به همکاریهای علمی و تحقیقاتی با بخشهای مختلف صنعت.

·        معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی و توانایی های بالقوه دانشگاه با صنایع.

·        همفکری با مدیران گروههای آموزشی به منظور ترغیب آنها به تاسیس دوره های میان رشته ای کاربردی.

·        شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی و معرفی آنها به دانشگاه.

·        تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی کاربردی.

·        برنامه ریزی، اداره و هدایت و ارتقاء کمی و کیفی امور ارتباط با صنایع

·        انجام امور مرتبط با عقد، اجرا و نظارت بر قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه

·        برنامه ریزی جهت افزایش سهم قراردادهای ارتباط با صنعت در بودجه و درآمد دانشگاه.

·        نظارت بر فعالیت دفاتر ارتباط با صنعت دانشکده ها و امور مربوط به اخذ اعتبارات پژوهش و فناوری

·        برنامه ریزی، اداره و هدایت امور تجاری‌سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری

·        امور مرتبط با خدمات مشاوره و حفظ دارایی های فکری و ثبت اختراع

·        سازماندهی، حمایت و توانمندی‌سازی گروه‌های همسان، ترویج و تقویت روحیه کارآفرینی و کارگروهی در میان دانشجویان، امور کارآموزی و کارورزی دانشجویان

·        نظارت بر آمار و اطلاعات و تهیه بانک اطلاعاتی جامع در زمینه فعالیت‌های تحقیقاتی و قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه و اولویتها و نیازمندی های صنعت

·        برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط با امور ارتباط با صنعت، انتقال فناوری و مالکیت فکری.

·        انجام سایر امور شامل فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در صنعت، امور سربازی و کسر خدمت سربازی دانشجویان و تکمیل اطلاعات دانش آموختگان دانشگاه

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/18
تعداد بازدید:
3466
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.