کار دانشجویی تخصصی در امور پژوهش و فناوری

کار دانشجویی تخصصی در امور پژوهش و فناوری

آیین­نامه کار دانشجویی تخصصی در امور پژوهش و فناوری به منظور تسهیل بهره­گیری از ظرفیت و توانمندی­های تخصصی دانشجویان دانشگاه در پیشبرد امور اجرایی و تخصصی حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه و ایجاد زمینه کسب تجربه عملی دانشجویان، توانمند­سازی آنان در حوزه­های مرتبط با تخصص از یک سو و ارتقاء فعالیت­ها، افزایش توان اجرایی و بهبود کیفی خدمات حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه، از سوی دیگر تدوین شده است.

فرایند پذیرش کار دانشجویی تخصصی در امور پژوهش و فناوری:

1.      تکمیل بخش پیوست یک فرم درخواست توسط واحد درخواست­کننده و ارسال آن به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

2.      بررسی فرم توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و ارسال رونوشت تأیید یا رد درخواست به واحد درخواست­کننده

3.       شروع به کار دانشجو طبق تعهدات فرم درخواستی

4.       تایید فرم پیشرفت فیزیکی و میزان حق الزحمه (بخش پیوست2 فرم درخواست)توسط واحد درخواست کننده

5.       تایید فرم پیشرفت فیزیکی و میزان حق الزحمه توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

6.       پرداخت حق الزحمه توسط عامل مالی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

 

نکات مهم:

·         خواهشمند است آیین نامه را مطالعه نمایید.

·         واحد درخواست کننده کار دانشجویی، معاونین پژوهش و فناوری دانشکده ها و مدیران ستادی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هستند.

·          دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا می­توانند متقاضی کار دانشجویی تخصصی باشند.

·         متقاضی نمی تواند به صورت همزمان دستیار آموزشی و یا قرارداد کار دانشجویی در سایر حوزه ها داشته باشد.

·         مدت کار دانشجویی تخصصی و حق الزحمه سقف ساعت همکاری 80 ساعت در ماه است.

·         میزان حق الزحمه کار دانشجویی تخصصی در سال 1398 برای دانشجوی کارشناسی 70000 ریال، دانشجوی کارشناسی ارشد 100000 ریال و دانشجوی دکتری 135000 ریال تعیین شده است، که بر اساس ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت افزایش می یابد.

·         دانشجویانی که از طریق کار دانشجویی تخصصی در دانشگاه خدمات ارائه می نمایند، مشمول قوانین استخدامی و کار نبوده و به هیچ وجه دانشگاه تعهدی در قبال استخدام آنان ندارد.

  

کارشناس: سرکار خانم خزایی

داخلی: 260

ایمیل:me-research(at)kntu.ac.ir

Review:
441
Date:
1400/08/04
دانشكده مهندسي مكانيك
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.