سرپرست آزمايشگاه
 
 سرپرست آزمايشگاه

 دكتر محمد تشنه لب
 

تلفن: 84062323

پست الكترونيكي:teshnehlab[AT]eetd.kntu.ac.ir
صفحه شخصي:  http://wp.kntu.ac.ir/teshnehlab
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/15
تعداد بازدید:
310