كنفرانس بين المللي حقوق ساخت، دي ماه 1398
تعامل بسيار زياد صنعت ساخت و ساز با ساير صنايع در عين حاليكه به عنوان يكي از مزيت هاي اين صنعت مورد توجه مي باشد، اما مي تواند بالقوه چالش هاي بسيار زيادي از جمله چالش هاي حقوقي را ايجاد كند. امروزه توانمند كردن فعالان صنعت ساخت و ساز با ابزار حقوقي يك از ملزومات در اين صنعت مي باشد. اهميت مباحث حقوقي در صنعت ساخت وساز به حدي است كه در كشورهاي پيشرفته، مشخصا گرايش حقوق ساخت ايجاد شده و سالانه فارغ التحصيلان بسيار زيادي را به بازار كار ارائه مي دهد.
متاسفانه در كشور ما، اين موضوع تا حد بسيار زيادي مغفول مانده و در عين نياز بسيار زياد صنعت ساخت و ساز به حل و فصل چالش هاي حقوقي اين صنعت، توجه خاصي به آن صورت نگرفته است. كنفرانس حاضر با در نظر گرفتن ضرورت هاي مختلفي مانند توسعه مفهوم حقوق ساخت در كشور، افزايش سطح آگاهي مهندسان از مسئوليت هاي قضايي خود، آشنايي با آخرين تحولات در حوزه حقوق ساخت و ... سعي دارد گامي موثر در توسعه مباحث حقوق ساخت در كشور داشته باشد. اين كنفرانس فرصت مناسبي براي گردهمايي متخصصين در اين حوزه را به نحوي مقتضي فراهم مي كند.
تاریخ:
1398/09/30
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.