دومين همايش تخصصي زيست فناوري، دي ماه 1398
به گزارش روابط عمومي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي، علي محمد زاده اظهار داشت: به دنبال برگزاري موفق اولين همايش روز زيست فناوري در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در دي‌ماه سال 1397 دومين همايش روز زيست فناوري در دانشگاه صنعتي خواجه نصير 16 دي ماه 1398 برپا مي شود.
تاریخ:
1398/09/30
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.